National team Championship ended in China

In the 2022 season of the Chinese Chess League, Division A was won by the team “Hangzhou Bank”, which scored 18 team points out of 22. Team members: Ma Qun, Bai Jinshi, Xu Zhihang, Xiang Zeyu, Hou Yifan, Zhai Mo, Yan Tianqi. Team “Shanghai” is one point behind (Ni Hua, Zhang Zhong, Xu Yi, Lou Yiping, Ju Wenjun, Ni Shiqun, Ning Kaiyu). Team “Chongqing Ticai” is three points behind (Bu Xiangzhi, Zeng Chongsheng, Wang Chen, Liu Yan, Huang Qian, Tian Tian, Wang Chuqiao).

Leave a Reply

Your email address will not be published.