Jinshi Bai

Dai Changren won the Chinese Championship

The Chinese Championship, which was held in a round-robin format, ended today. 12 chess players and 9 grandmasters participated. Technical results: 1st place. Dai Changren – 7; 2. Zhao Jun – 6.5; 3. Xu Xiangyu – 6; 4. Li Di – 6; 5. Lou Yiping – 5.5; 6. Yan Liu – 5.5; 7. Yi Xu…